Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Domažlice

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území     

Rozbor udržitelného rozvoje území        

Grafická část ÚAP        

    Výkres hodnot území 1 :25 000 - Legenda - PDF (1,8 Mb)

    Výkres limitů využití území 1: 25 000 - Legenda - PDF (1,8 Mb)

    Výkres záměrů na změny využití území 1 :25 000 - Legenda - PDF (1,8 Mb)

    Problémový výkres - Legenda - PDF (1,8 Mb)

Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.          

  Informace o financování z fondů Evropské unie - www.strukturalni-fondy.cz/iop

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám