1. Úplná aktualizace ÚAP ORP Domažlice 2010

Rozbor udržitelného rozvoje území   

Textová část - PDF (0,8 Mb)

Grafická část ÚAP

          Výkres hodnot území 1 :25 000   - Legenda - PDF (0,4 Mb)

          Výkres limitů využití území 1: 25 000 - Legenda - PDF (0,5 Mb)

          Výkres záměrů na změny využití území 1 :25 000 - Legenda - PDF (0,4 Mb)

              Problémový výkres - Legenda - PDF (0,4 Mb)

Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám