2. Úplná aktualizace ÚAP ORP Domažlice 2012

Podklady        

Rozbor udržitelného rozvoje území        

Grafická část ÚAP

         Výkres hodnot území 1 :25 000 - Legenda  - PDF (0,6 Mb)

         Výkres limitů využití území 1: 25 000 - Legenda - PDF (0,5 Mb)

         Výkres záměrů na změny využití území 1 :25 000 - Legenda  PDF  0,5 Mb

         Problémový výkres - Legenda - PDF  (0,5 Mb)

Kartogramy        

Vyhodnocení udržitelného rozvoje území

Další kartogramy        

Použité zkratky - PDF (66 kB)

ÚAP ORP Domažlice na stránkách města najdete - zde. Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám