Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Horšovský Týn

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Horšovský Týn  PDF (3,6 Mb)

Grafická část ÚAP        

Výkres hodnot území 1 :25 000 - legenda  JPG  (2.6 Mb)

Výkres limitů využití území 1: 25 000 - legenda  JPG  (2,0 Mb)

Výkres záměrů na změny využití území 1 :25 000 - legenda  JPG  (1,0 Mb)

Problémový výkres 1 :25 000  

Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Informace o financování z fondů Evropské unie - www.strukturalni-fondy.cz/iop

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám