1. Úplná aktualizace ÚAP ORP Horšovský Týn 2010

Textová část

Grafická část ÚAP      

Výkres hodnot území - legenda  PDF  (0,1 Mb)

Výkres limitů využití území - legenda  PDF  0,1 Mb)

Výkres záměrů na změny využití území - legenda  PDF  (0,1 Mb)

Problémový výkres - legenda  PDF  (0,1 Mb)

Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám