4. Úplná aktualizace ÚAP ORP Klatovy 2016

Textová část - Úplná aktualizace ÚAP 2016  PDF (1,6 Mb)

Legenda JPG  (2,0 Mb)

Výkresy     

Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám