4. Úplná aktualizace ÚAP ORP Plzeň 2016

Rozbor udržitelného rozvoje území

Grafická část ÚAP

Územně analytické podklady ORP Plzeň včetně aktualizací jsou zveřejněny na Portále města Plzně - zde.

Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám