4. Úplná aktualizace ÚAP ORP Rokycany 2016

Textová část - Úplná aktualizace ÚAP 2016 v PDF (7,7 Mb)

Kartogramy     

Grafická část

ÚAP ORP Rokycany na www.rokycany.cz. Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám