Územně analytické podklady Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje projednalo dne 15.6.2009 usnesením č. 145/09 Územně analytické podklady Plzeňského kraje. Jedná se o nový nástroj územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., který bude využíván jako hlavní podklad pro aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji. 

Textová část - PDF

Kartogramy

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území   

    Rozbor udržitelného rozvoje území        

Grafická část     

Doklady o projednání Územně analytických podkladů Plzeňského kraje     

Projekt Územně analytické podklady Plzeňského kraje byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám