2. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013, kterou dne 17.6.2013 projednalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 194/13. Jedná se o hlavní podklady pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

Textová část v PDF (4,1 Mb)

Kartogramy

          Kartogramy pro kapitolu 1.1. v PDF (5,5 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.2. v PDF (19,2 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.3. v PDF (26,6 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.4. v PDF (17,7 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 4.0. v PDF (20,9 Mb)

Grafická část

          Výkres hodnot území v PDF (12,8 Mb)
          Výkres limitů využití území v PDF (6,5 Mb)
          Výkres záměrů na provedení změn v území v PDF (6,4 Mb)
          Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích v PDF (10,5 Mb)

Doklady o projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013      

          Doklad o projednání PDF
          Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje PDF

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám