3. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2015

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2015, kterou dne 8. 6. 2015 projednalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 859/15. Jedná se o hlavní podklady pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

Textová část v PDF (4,0 Mb)

Kartogramy

          Kartogramy pro kapitolu 1.1. v PDF (6,5 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.2. v PDF (30,7 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.3. v PDF (43,5 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.4. v PDF (27,1 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 4.0. v PDF (39,2 Mb)

Grafická část

          Výkres hodnot území v PDF (21,7 Mb)
          Výkres limitů využití území v PDF (20,3 Mb)
          Výkres záměrů na provedení změn v území v PDF (13,8 Mb)
          Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích v PDF (17,7 Mb)

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám