4. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017, kterou dne 11. 9. 2017 projednalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 342/17. Jedná se o hlavní podklady pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

Textová část v PDF (4,3 Mb)

Kartogramy

          Kartogramy pro kapitolu 1.1. v PDF (3,8 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.2. v PDF (18,2 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.3. v PDF (35,1 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 1.4. v PDF (15,0 Mb)
          Kartogramy pro kapitolu 4.0. v PDF (31,8 Mb)

Grafická část - mapová služba (metadata)

          Výkres hodnot území v PDF (10,8 Mb)
          Výkres limitů využití území v PDF (10,5 Mb)
          Výkres záměrů na provedení změn v území v PDF (7,7 Mb)
          Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích v PDF (9,5 Mb)

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám