Výdej dat Digitální technické mapy Plzeňského kraje

Data Digitální technické mapy Plzeňského kraje jsou dělena na Účelovou mapu povrchové situace (ÚMPS) a průběhy inženýrských sítí. Na úvodní stránce Modulu Zakázka je uveden postup registrace nového uživatele a podrobný postup podání žádosti o výdej dat ÚMPS je uveden v dokumentu Požadavek na výdej dat. Tato data je možné využít i pro účely projektových činností v podobě vektorových dat účelové mapy povrchové situace. Jak postupovat je uvedeno v dokumentu Pokyny pro projektanty.

Data průběhu inženýrských sítí nejsou fyzicky součástí Digitální technické mapy a nejsou ani fyzicky vydávána třetí straně. Inženýrské sítě jsou oprávněným uživatelům zpřístupněny pouze formou zabezpečených Webových Mapových Služeb (WMS). Oprávněným žadatelům lze poskytnout průběhy inženýrských sítí z dat Územně analytických podkladů - viz informace zde.

Informace pro obce jsou uvedeny v informačním letáku.

Základní datové vrstvy digitální technické mapy Plzeňského kraje:

Účelová mapa povrchové situace je mapové dílo, které interpretuje vybrané objekty nacházející se pouze na zemském povrchu nebo nad ním. Je základním podkladem, který vzniká geodetickým měřením skutečného stavu území - polohopisu a výškopisu a  to např. formou dokumentace skutečného provedení staveb nebo plošným mapováním ve vybraných lokalitách (dostupná jsou sídla: Bezdružice, Bezvěrov, Blížejov, Blovice, Bor, Dobřany, Domažlice, Hamry, Holýšov, Horažďovice, Horní Bříza, Horšovský Týn, Hrádek u Rokycan, Hrádek u Sušice, Hradiště, Cheznovice, Chlumčany, Chotěšov, Kaznějov, Kdyně, Klatovy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kralovice, Líně, Luženičky, Manětín, Meclov, Nečtiny, Nepomuk, Nýrsko, Nýřany, Planá, Plasy, Plzeň - část, Přehýšov, Přeštice, Rokycany, Spálené Poříčí, Staňkov, Starý Plzenec, Stod, Strašice, Stříbro, Sušice, Tachov, Tlučná, Třemošná, Vejprnice, Zahořany, Zbiroh, Zruč-Senec, Železná Ruda a Žihle). Kompletní přehled rozsahu aktualizačních zakázek a doplnění formou plošného mapování je k dispozici zde.

Ukázka ÚMPS

V DTM PK jsou k dispozici dva hlavní okruhy dat o vedení inženýrských sítí. Jedná se o data partnerů projektu a data poskytnutá do územně analytických podkladů. Data partnerů projektu (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o. – innogy, Šumavské vodovody a kanalizace a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.) jsou v projektu DTM dostupné formou zabezpečených mapových služeb a obsahují podrobné informace mimo jiné např. o přesnosti jejich zaměření, kapacity atd. a jsou i obsahově bohatší, obsahují například i data domovních přípojek. K dispozici jsou jen oprávněným uživatelům v souladu s provozní dokumentací projektu DTM.

Naproti tomu data ÚAP jsou volně dostupná formou mapové služby a oprávněným uživatelům i fyzicky (viz výše). ÚAP obsahují data od více poskytovatelů, ale může se jednat jen o orientační průběhy sítí nebo jen hlavní trasy daného vedení.

K dispozici je i služba On-line vyjadřování k existenci sítí, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle, u ostatních pak vygeneruje klasickou papírovou žádost. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce

Ukázka průběhu sítí

V rámci rozšíření poskytovaných služeb Plzeňským krajem v oblasti geografických informací byla v projektu DTM začátkem roku 2017 vytvořena nová datová sada, tzv. „Objektová mapa povrchové situace“ (dále jen OMPS), která je odvozenou mapou z datového skladu DTM PK. Mapa je využívána ve formě referenční mapové vrstvy, která plošně pokrývá vybraná území obcí (Bezdružice, Blížejov, Bor, Dobřany, Hamry, Hrádek u Rokycan, Hrádek u Sušice, Hradiště, Chotěšov, Klatovy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Luženičky, Manětín, Meclov, Nečtiny, Nýrsko, Nýřany, Pačejov, Planá, Plasy, Přehýšov, Přeštice, Spálené Poříčí, Starý Plzenec, Stod, Stříbro, Tachov, Vejprnice, Zruč-Senec, Železná Ruda a Žihle) a tematicky zobrazuje stavby a ostatní objekty formou ploch, linií a bodů. Prvky jsou zobrazovány s vysokou přesností i v mapách velkých měřítek. Díky tomu je možné provádět přesnou lokalizaci objektů v terénu a plošné analýzy nad daty (např. výpočet ploch údržby komunikací a chodníků, ploch sekání trávy, atd.).
Poskytování a zpřístupnění mapy je formou webové mapové služby. Službu je možné využívat napříč geografickými aplikacemi a informačními systémy Plzeňského kraje, obcí, měst a dalších partnerů. Velký význam může mít mapa v oblasti výstavby a územního plánování, kde může být využívána jako základní podkladová vrstva skutečného využití území s nejvyšší úrovní podrobnosti.

Ukázka OMPS

 

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz