Výdej dat Územně analytických podkladů obcí a Plzeňského kraje

Data Územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a Územně analytických podkladů Plzeňského kraje jsou plně součástí dat Sjednocených územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a Plzeňského kraje. 

Pro výdej dat je nutné být registrovaným a přihlášeným uživatelem tohoto portálu a postupovat dle postupu uvedeném - zde.

Výdej dat je optimalizovanám do formátů SHP, FGDB, DGN, DWG a DXF. Data jsou vydávána ve struktuře Datového modelu územně analytických podkladů v aktuální verzi 4.0 - viz popis datového modelu v aplikaci Správa datových modelů. Styly (kreslící klíče) pro korektní zobrazení prvků ve formátech SHP, FGDB a DGN jsou volně k dispozici - zde.

Dle §27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o území"). Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.

Proto je možné tato data vydat jen pro výše uvedené potřeby a jednotlivé žádosti schvalují pracovníci příslušných úřadů územního plánování na obcích s rozšířenou působností, se kterými je možné jednotlivé žádosti předem konzultovat. Kontakty na pracovníky jednotlivých úřadů územního plánování jsou k dispozici - zde.

 

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz