Výdej dat Zásad územního rozvoje

Data Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje včetně 1. aktualizace jsou plně součástí Sjednocených územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a Plzeňského kraje a jsou uloženy ve skupině dat S18. 

Pro výdej dat je nutné být registrovaným a přihlášeným uživatelem tohoto portálu a postupovat dle postupu uvedeném - zde. Data Územního systému ekologické stability jsou ve formátu shapefiles (SHP) volně k dispozici zde

Výdej dat je optimalizovanám do formátů SHP a FGDB. Data jsou vydávána ve struktuře Datového modelu územně analytických podkladů v aktuální verzi 3.4 - viz popis datového modelu v aplikaci Správa datových modelů

Stručný přehled dat:

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám