Výdej dat Zásad územního rozvoje

Data Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje včetně 1., 2. a 4. aktualizace jsou plně součástí Sjednocených územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a Plzeňského kraje a jsou poskytována ve výdejní sadě ZÚR a také v sadě S18 dat ÚAP. 

Pro výdej dat je nutné být registrovaným a přihlášeným uživatelem tohoto portálu a postupovat dle postupu uvedeném - zde. Data Územního systému ekologické stability jsou ve formátu shapefiles (SHP) volně k dispozici zde

Výdej dat je optimalizovanám do formátů SHP a FGDB. Data jsou vydávána ve struktuře Datového modelu územně analytických podkladů v aktuální verzi 4.0 - viz popis datového modelu v aplikaci Správa datových modelů

Stručný přehled dat:

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz