Výdejní modul

Výdejní modul je samostatná webová aplikace sloužící pro příjem žádostí o data Plzeňského kraje a jejich výdej oprávněným uživatelům. Jedná se zejména o data územně analytických podkladů, data katastru nemovitostí a ortofotomapy. Pro výdej dat Digitální technické mapy Plzeňského kraje je k dispozici samostatná aplikace - zde.

Vektorová data jsou standardně poskytována ve formátech ESRI SHP, ESRI GDB, DGN, DWG nebo DXF. Rastrová data pak ve formátech JPG nebo TIF.
Pro vytvoření žádosti o data musí být žadatel přihlášen na tomto portálu (Přihlášení v pravé horní části portálu).

Postup registrace nového uživatele do tohoto portálu:

Pro již registrované uživatele je výdejní modul k dispozici - zde.

Schvalovány jsou až samostné žádosti o data a to dle jejich typu a rozsahu. U dat územně analytických podkladů jsou schvalovatelé pracovníci příslušných úřadů územního plánování na obcích s rozšířenou působností. U ostatních dat jsou to pracovníci odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Styly pro GIS a CAD

Níže jsou k dispozici informace a a ke stažení styly, které slouží ke korektnímu zobrazení vydávaných dat pomocí výdejního modulu. 

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám