Výdejní modul

Výdejní modul je samostatná webová aplikace sloužící pro příjem žádostí o data Plzeňského kraje a jejich výdej oprávněným uživatelům. Jedná se zejména o data územně analytických podkladů, data katastru nemovitostí a ortofotomapy. 

Vektorová data jsou standardně poskytována ve formátech ESRI SHP, ESRI FGDB, DGN, DWG nebo DXF. Rastrová data pak ve formátech JPG nebo TIF.
Pro vytvoření žádosti o data musí být žadatel přihlášen na tomto portálu (Přihlášení v pravé horní části portálu).

Postup registrace nového uživatele do tohoto portálu:

Pro již registrované uživatele je výdejní modul k dispozici - zde.

Schvalovány jsou až samostné žádosti o data a to dle jejich typu a rozsahu. U dat územně analytických podkladů jsou schvalovatelé pracovníci příslušných úřadů územního plánování na obcích s rozšířenou působností. U ostatních dat jsou to pracovníci odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 

Geodetům je pro výdej dat Digitální technické mapy Plzeňského kraje určen portál DTM PK.

 

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz