Zásady územního rozvoje

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

je k dispozici zde.

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Datum nabytí účinnosti: 1. 4. 2014

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 3. 2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č. 437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro celé území kraje nahradila dosud platné Zásady územního rozvoje PK a je závazná pro vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Textová část - PDF

Grafická část

Odůvodnění zásad územního rozvoje

Textová část - PDF

Grafická část

Právní stav zásad územního rozvoje

Textová část - PDF

Grafická část

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoje území - ZIP

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - PDF

Další informace jsou dostupné na Portálu Plzeňského kraje - zde

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

Datum nabytí účinnosti: 17. 10. 2008

Textová část - PDF

Grafická část - MAPA

Odůvodnění zásad územního rozvoje

Textová část - PDF

Grafická část - MAPA

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoje území

Textová část  

Grafická část

Další informace jsou dostupné na Portálu Plzeňského kraje - zde

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám