Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

Datum nabytí účinnosti: 17. 10. 2008

Textová část - PDF

Grafická část

Odůvodnění zásad územního rozvoje

Textová část - PDF

Grafická část

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území

Textová část  

Grafická část


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - PDF


Další informace jsou dostupné na Portálu Plzeňského kraje - zde

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám