Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Ministerstvo vnitra
Pobočky organizace: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Policie České republiky Krajské ředitelství
00007064 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
3 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Miroslav Konopecký   974 849 352   smluvní images/info_i
Ing. Jiří Kubina   974 721 242 ssmksuo@mvcr.cz technický images/info_i
Mgr. Josef Vodička správa majetku 974 849 369 posta@mvcr.cz technický images/info_i
Jevy ÚAP
3 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 112/a Neplatný objekt důležitý pro plnění úkolů policie ČR Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro bezpečnost státu.  
images/self 81/a Neplatný elektronické komunikační zařízení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175; Zákon č. 49/1999 Sb., o civilním letectví. Jedná se o technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln a to: 1. elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. elektronické komunikační zařízení neveřejné komunikační sítě vč. mikrovlnného spojení; 3. radiová zařízení (např. vysílače).  
images/self 82/a Neplatný komunikační vedení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě; 3. radiové směrové spoje.  
Zdrojové soubory
0 záznamů
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
6 záznamů
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200047 GŘ HZS - jev č. 82a - Vysílač Kdyně - Koráb Ministerstvo vnitra 00007064 07.07.2020   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200019 Aktualizace jevů 112a a 82a Policie České republiky Krajské ředitelství 75151529 26.02.2020 26.02.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170020 Ministerstvo vnita GŘ HZS jev 81 a 111 Ministerstvo vnitra 00007064 30.01.2017 30.01.2017 images/folder_full
images/self ORP Plzeň 20160036 Jev č. 112 - objekt důležitý pro plnění úkolů policie ČR Ministerstvo vnitra 00007064 02.05.2016 09.11.2016 images/folder_full
images/self ORP Plzeň 20160035 Jev č. 81 – elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma Ministerstvo vnitra 00007064 20.06.2016 09.11.2016 images/folder_full
images/self ORP Plzeň 20160034 Jev č. 81 – elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma Ministerstvo vnitra 00007064 03.05.2016 09.11.2016 images/folder_full