Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self CETIN a. s. 04084063 Plzeňský kraj Firma Kraj   images/folder_empty images/info_i
Kontaktní osoby
0 záznamů
Jevy ÚAP
2 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 82a/A Platný elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území    
Zdrojové soubory
2 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self XX-XX-XX_uup_XXXX_rspoje.dgn
images/self XX-XX-XX_uup_XXXX_site.dgn
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
2 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200038 Prostorová poloha sítí společnosti CETIN a.s. CETIN a. s. 04084063 15.07.2020   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200003 Prostorová poloha sítí společnosti CETIN a.s. CETIN a. s. 04084063 21.01.2020   images/folder_full