Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self ČEPS, a.s. 25702556 Plzeňský kraj Firma Kraj Oprávněný investor images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
6 záznamů
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Václav Čechura specialista Koncepce a strategie PS 211044735 cechurav@ceps.cz technický images/info_i
Ing. Radek Červenka   235521822-5, 602708369 radek.cervenka@hrdlicka.cz technický images/info_i
Karel Fiala   211 04 47 64 fiala@ceps.cz technický images/info_i
Ing. Milan Kovařík Smluvní úroveň - ředitel úseku provozu   kovarik@ceps.cz smluvní images/info_i
Ing. Romana Kudrnová agenda OI 211044250 kudrnova@ceps.cz   images/info_i
Ing. Svatopluk Vnouček Ved. odboru Správy majetku a dokumentace 21104 4484 Vnoucek@ceps.cz smluvní images/info_i
Jevy ÚAP
2 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 72/a Platný elektrická stanice, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Elektrická stanice (rozvodna, trafostanice) ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN.
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
Zdrojové soubory
5 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self cXXXX_073_CEPS_stozar
images/self cXXXX_073_CEPS_vedeni
images/self cXXXX_072_CEPS_op
images/self cXXXX_072_CEPS_stanice
images/self cXXXX_073_CEPS_op
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
3 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20190039 ČEPS - jev 73A ČEPS, a.s. 25702556 02.09.2019 02.09.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190014 ČEPS jev 72A, 73A ČEPS, a.s. 25702556 24.08.2018   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160042 ČEPS jev 73A ČEPS, a.s. 25702556 30.11.2016   images/folder_full