Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self ČEZ Distribuce, a. s.
Pobočky organizace: ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s.
24729035 Plzeňský kraj Firma Kraj Oprávněný investor images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
7 záznamů
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Mgr. Lukáš Hrabec právník - agenda OI 608959858     images/info_i
Roman Kračman   411 123 461 roman.kracman@cezdistribuce.cz   images/info_i
Ing. Jaroslav Krafek   311117420 jaroslav.krafek@cezdistribuce.cz technický images/info_i
Oldřich Štefl   211 046 794 Oldrich.Stefl@cez.cz technický images/info_i
Ing. Vladimír Štorek Smluvní úroveň 602 452 325 vladimir.storek@cezdistribuce.cz smluvní images/info_i
Ing. Bohumil Vinkler Technická úroveň 724 720 761 josef.zabloudil@cezdistribuce.cz technický images/info_i
Josef Zabloudil Technická úroveň 724 720 761 josef.zabloudil@cezdistribuce.cz technický images/info_i
Jevy ÚAP
2 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 72/a Platný elektrická stanice, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Elektrická stanice (rozvodna, trafostanice) ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN.
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
Zdrojové soubory
4 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self ****_073_CEZD.shp a ****_073RZ_CEZD.shp
images/self ****_072_CEZD.shp a ****_072RZ_CEZD.shp
images/self vygenerování OP vedení
images/self ****_82_CEZD.shp - viz. ČEZ ICT Services, a. s.
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
7 záznamů
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200034 ČEZ ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 02.07.2020 02.07.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190050 ČEZ ICT a Telco Pro Services - vedení, objekty a ochranná pásma ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 10.10.2019 10.10.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190033 Jevy 72, 73, 82 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 08.07.2019 08.07.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190002 ČEZ a Telco Pro services ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 02.01.2019   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20180026 ČEZ vyhl. 72 a 73 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 03.10.2018   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20180020 Data ČEZ vyhl. 72A a 73A ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 09.07.2018   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180010 ČEZ Distribuce ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 02.01.2018   images/folder_empty