Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Pobočka hlavní organizace: Státní pozemkový úřad
00027049 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
3 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. B. Březina Technická úroveň - vědecký sekretář ústavu 257 921 947 brezina@vumop.cz technický images/info_i
prof. Ing. Miloslav Janeček DrSc. Smluvní úroveň - pověřený řízením instituce 257 921 947 janecek@vumop.cz smluvní images/info_i
Ing. Ivan Novotný   257 921 640 novotny.ivan@vumopbrno.cz technický images/info_i
Jevy ÚAP
2 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 119/a Platný další dostupné informace Není legislativně definováno. Bude doplněno po naplnění datového skladu.
images/self 41/a Platný hranice BPEJ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 4, § 5; Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb., § 1, § 2, § 3; Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, § 22; Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. BPEJ je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku.
Zdrojové soubory
1 záznam
  Zdrojový soubor    
images/self BPEJ.shp
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
2 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20180009 BPEJ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 00027049 31.01.2018 31.01.2018 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160008 BPEJ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 00027049 07.07.2016 07.07.2016 images/folder_full