Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Ředitelství silnic a dálnic ČR
Pobočka hlavní organizace: Ministerstvo dopravy
65993390 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_empty images/info_i
Pobočky organizace
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Ředitelství silnic a dálnic ČR Odbor silniční databanky
Pobočka hlavní organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/info_i
Kontaktní osoby
3 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Veronika Fléglová   241 084 309 veronika.fleglova@rsd.cz technický images/info_i
Ing. Bogdan Kaleta Technická úroveň 596 663 502 bogdan.kaleta@rsd.cz technický images/info_i
Ing. Petr Mahdal Smluvní úroveň 596 663 512 petr.mahdal@rsd.cz smluvní images/info_i
Jevy ÚAP
3 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 88/a Neplatný dálnice včetně ochranného pásma Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 4, § 30 až § 33, § 34 odst. 1, 2 a § 35 odst. 1. Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. V rámci tohoto jevu se sledují také výhledové záměry dálnic.  
images/self 89/a Neplatný rychlostní silnice, včetně ochranného pásma Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, §2, §5, §30-33, §34 odst. 1, 2 a §35 odst. 1; Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, §5 odst. 3; Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis (zákon č. 12/1997 Sb.). Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice. V rámci tohoto jevu se sledují také výhledové záměry rychlostních silnic.  
images/self 90/a Neplatný silnice I.třídy, včetně ochranného pásma Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 5, § 30 až § 33, § 34 odst. 1, 2 a § 35 odst. 1. Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd: a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. V rámci tohoto jevu se sledují také výhledové záměry silnic I. třídy.  
Zdrojové soubory
0 záznamů
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
9 záznamů
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200040 ŘSD - silniční databanka Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 01.01.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20200039 Odpočívka na dálnici D5 - Mýto (technická studie) Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 23.06.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190044 Odpočívky na dálnici D5 Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 09.09.2019   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190041 SilniceŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 23.09.2019 23.09.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190032 Zapracování studie: I/20 křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014 Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 28.06.2019   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190004 Zapracování studií I/26 Holýšov, obchvat, a I/20 Chválenice, přeložka Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 03.09.2018 16.11.2018 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180023 Silnice a OP silnic Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 02.10.2018 02.10.2018 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20170024 Silnice a OP silnic Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 27.04.2017 27.04.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160011 ŘSD I/20 D5 Stod, přeložka Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 15.01.2016 15.01.2016 images/folder_full