Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Dial Telecom, a.s. 28175492 Plzeňský kraj Firma Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
1 záznam
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Aleš Kopřiva   603151936, 267972239 ales.kopriva@rwe.cz technický images/info_i
Jevy ÚAP
1 záznam
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 82/a Neplatný komunikační vedení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě; 3. radiové směrové spoje.  
Zdrojové soubory
3 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self 4300_DI_TE&TRASA.dgn
images/self 4300_DI_TE&OP.dgn
images/self Pozor - vlášť předávána i regionální data
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
1 záznam
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200028 Dial Telecom - jev 82a Dial Telecom, a.s. 28175492 03.02.2020   images/folder_full