Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Český báňský úřad
Pobočky organizace: Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
00025844 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_empty images/info_i
Pobočky organizace
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Pobočka hlavní organizace: Český báňský úřad
00025844 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/info_i
Kontaktní osoby
0 záznamů
Jevy ÚAP
1 záznam
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 57/a Platný dobývací prostor Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 25-27, § 29; Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, § 13, § 17; Vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech. Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání.
Zdrojové soubory
0 záznamů
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
2 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20190009 Zrušení dobývacího prostoru Rabí Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 00025844 12.01.2019   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170039 Dobývací prostor Těškov II. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 00025844 26.07.2017   images/folder_full