Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self NET4GAS, s.r.o. 27260364 Plzeňský kraj Firma Kraj Oprávněný investor images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
2 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Aleš Novák Manažer,dokumentace sítě 605 226 816 ales.novak@net4gas.cz technický images/info_i
Mgr. Anna Tkáčová agenda OI 220 225 355 anna.tkacova@net4gas.cz   images/info_i
Jevy ÚAP
5 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 74/a Platný technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, §68 a Příloha. Plynárenským zařízením jsou veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných plynových zařízení, např. zásobníky plynu, plynárenské sondy, trasové uzávěry, plynojemy, regulační a předávací stanice, kompresorové stanice a další.
images/self 75/a Platný vedení plynovodu, včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, § 68 a Příloha; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. Velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) a tranzitní plynovod a anodové uzemnění – tlak nad 4 MPa; 2. Vysokotlaký plynovod (VTL) a jeho anodové uzemnění – tlak do 4 MPa včetně; 3. Středotlaký plynovod (STL) a jeho anodového uzemnění; 4. Nízkotlaký plynovod (NTL); 5. Přípojky a další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 81/a Neplatný elektronické komunikační zařízení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175; Zákon č. 49/1999 Sb., o civilním letectví. Jedná se o technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln a to: 1. elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. elektronické komunikační zařízení neveřejné komunikační sítě vč. mikrovlnného spojení; 3. radiová zařízení (např. vysílače).  
images/self 82/a Neplatný komunikační vedení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě; 3. radiové směrové spoje.  
Zdrojové soubory
4 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self 4300_NET4GAS&KABEL.dgn
images/self 4300_NET4GAS&OBJEKT.dgn
images/self 4300_NET4GAS&PASMA.dgn
images/self 4300_NET4GAS&USEK.dgn
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
3 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200035 NET4GAS NET4GAS, s.r.o. 27260364 04.06.2020   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180022 Plyn, kabely, telekomunikace NET4GAS, s.r.o. 27260364 27.07.2018 27.07.2018 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170029 Záměr plynovodu do ZÚR NET4GAS, s.r.o. 27260364 25.05.2017 25.05.2017 images/folder_full