Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Ministerstvo zemědělství
Pobočky organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
00020478 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
0 záznamů
Jevy ÚAP
2 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 119/a Platný další dostupné informace Není legislativně definováno. Bude doplněno po naplnění datového skladu.
images/self 48/a Neplatný Vodní nádrž Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 21 odst. 2 písm. c) bod 1 a § 55 odst. 1 písm. a); Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů; Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu jejich zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, § 5 odst. 5, 6, 7. Jako vodní nádrž se označuje prostor k dlouhodobějšímu zadržení vody. Vodní nádrže jsou vodními díly.  
Zdrojové soubory
2 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self LPIS_****_PK_DPB_****
images/self ****_PK_EVP_ (Ekologicky významné prvky)
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
1 záznam
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20170030 LPIS 06/2017 Ministerstvo zemědělství 00020478 08.06.2017 08.06.2017 images/folder_empty