Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Policie České republiky Krajské ředitelství
Pobočka hlavní organizace: Ministerstvo vnitra
75151529 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
1 záznam
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Pavel Krákora ředitel krajského ředitelství 974321220 krakora@mvcr.cz smluvní images/info_i
Jevy ÚAP
2 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 112/a Neplatný objekt důležitý pro plnění úkolů policie ČR Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro bezpečnost státu.  
images/self 81/a Neplatný elektronické komunikační zařízení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175; Zákon č. 49/1999 Sb., o civilním letectví. Jedná se o technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln a to: 1. elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. elektronické komunikační zařízení neveřejné komunikační sítě vč. mikrovlnného spojení; 3. radiová zařízení (např. vysílače).  
Zdrojové soubory
0 záznamů
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
1 záznam
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200019 Aktualizace jevů 112a a 82a Policie České republiky Krajské ředitelství 75151529 26.02.2020 26.02.2020 images/folder_full