Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self E.ON Česká republika, s. r. o.
Pobočka hlavní organizace: E.ON Česká republika,a.s.
25733591 Plzeňský kraj Firma Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
1 záznam
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Radka Daňková Správa technické evidence a GIS 535141710 radka.dankova@eon.cz smluvní
technický
images/info_i
Jevy ÚAP
4 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 72/a Platný elektrická stanice, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Elektrická stanice (rozvodna, trafostanice) ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN.
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 74/a Platný technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, §68 a Příloha. Plynárenským zařízením jsou veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných plynových zařízení, např. zásobníky plynu, plynárenské sondy, trasové uzávěry, plynojemy, regulační a předávací stanice, kompresorové stanice a další.
images/self 75/a Platný vedení plynovodu, včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, § 68 a Příloha; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. Velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) a tranzitní plynovod a anodové uzemnění – tlak nad 4 MPa; 2. Vysokotlaký plynovod (VTL) a jeho anodové uzemnění – tlak do 4 MPa včetně; 3. Středotlaký plynovod (STL) a jeho anodového uzemnění; 4. Nízkotlaký plynovod (NTL); 5. Přípojky a další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
Zdrojové soubory
3 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self 32_072_EON.dgn
images/self 32_073_EON.dgn
images/self 32_075_EON.dgn
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
1 záznam
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20170021 E.ON Česká republika, s.r.o. - vše E.ON Česká republika, s. r. o. 25733591 01.04.2017   images/folder_full