Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self ČEZ ICT Services, a. s.
Pobočka hlavní organizace: ČEZ Distribuce, a. s.
26470411 Plzeňský kraj Firma Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
1 záznam
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Milan Vyleta   371102732 milan.vyleta@cez.cz technický images/info_i
Jevy ÚAP
1 záznam
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 82/a Neplatný komunikační vedení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě; 3. radiové směrové spoje.  
Zdrojové soubory
1 záznam
  Zdrojový soubor    
images/self ****_082_CEZD.shp
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
6 záznamů
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200034 ČEZ ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 02.07.2020 02.07.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190050 ČEZ ICT a Telco Pro Services - vedení, objekty a ochranná pásma ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 10.10.2019 10.10.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20170043 ČEZ Distribuce ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 24.10.2017 24.10.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170006 ČEZ - vše ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 02.01.2017 02.01.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160028 ČEZ vše ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 03.10.2016   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160010 ČEZ ICT ČEZ ICT Services, a. s. 26470411 01.07.2016 01.07.2016 images/folder_full