O projektu

Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje je souhrnný název třech dílčích projektů naplňující záměr realizace celostátního projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS). DMVS vzniká pod gescí Ministerstva vnitra na základě Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“, které bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR v Praze dne 27. listopadu 2008.

Cíly DMVS je zajistit a podpořit:

Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, firmy, organizace a občané.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje je naplňována realizací následujících projektů:

Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje
Projekt, jehož cílem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM a KMD vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje. Aktualizace probíhala do doby spuštění RÚIAN spoluprací kraje a příslušného katastrálního úřadu, po zahájení produktivního provozu RÚIAN aktualizaci převzal do své gesce Katastrální úřad pro Plzeňský kraj. Tato prostorová data jsou dostupná prostřednictvím služeb dalším subjektům veřejné správy a veřejnosti. Více informací - zde.

Digitální technická mapa Plzeňského kraje
Cílem projektu je zavedení systému správy a aktualizace map s obsahem povrchové situace a prvky dopravní a technické infrastruktury na bázi spolupráce mezi územní samosprávou a správci inženýrských sítí. Poskytování údajů je založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Více infromací - zde.

Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů
Cílem projektu je zejména zefektivnění procesů při poskytování údajů, pasportů a metadat k sledovaným jevům a údajům o území, a to prostřednictvím geoportálu. Poskytování je opět založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Výsledkem tohoto projektu je mimo jiné i tento portál. Více informací - zde.

 

Na portálu najdete informace z oblasti geodat Plzeňského kraje, krajského úřadu, tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, editor pro tvorbu metadat podle pravidel směrnice INSPIRE, informace o možnosti poskytování digitálních dat Plzeňského kraje obcím, projektantům, studentům apod.

Mapové kompozice jsou připraveny nejen pro odborné uživatele, ale i pro širokou veřejnost formou zjednodušených tematických kompozic.

Tento Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje získal 3. místo v kategorii krajů v soutěži EGOVERNMENT THE BEST - KPMG. Jedná se o společnou snahu magazínu Egovernment a poradenské společnosti KPMG Česká republika, shromáždit a prezentovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy.

Další informace o tomto portálu jsou k dispozi v časopise ArcRevue 1/2014 a v Případové studii

Optimalizováno pro webové prohlížeče Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

Nápovědy, postupy a další dokumenty jsou k dispozici v části "Ke stažení » Dokumenty » Příručky, návody a licenční ujednání".

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz