Územně analytické podklady Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje projednalo dne 15.6.2009 usnesením č. 145/09 Územně analytické podklady Plzeňského kraje. Jedná se o nový nástroj územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., který bude využíván jako hlavní podklad pro aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji. 

Textová část PDF

Kartogramy

    Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území:

    Rozbor udržitelného rozvoje území:

Grafická část

Doklady o projednání Územně analytických podkladů Plzeňského kraje

 

Projekt Územně analytické podklady Plzeňského kraje byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz