1. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2011

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2011, kterou dne 9.6.2011 projednalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 802/11. Jedná se o hlavní podklady pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

Textová část PDF

Kartogramy

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území:

Rozbor udržitelného rozvoje území:

Grafická část

Doklady o projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2011

 

 

   

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz