2. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013, kterou dne 17.6.2013 projednalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 194/13. Jedná se o hlavní podklady pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

Textová část PDF

Kartogramy

Grafická část

Doklady o projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz