Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Datum nabytí účinnosti: 1. 4. 2014

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 3. 2014 na svém 8. zasedání vydalo usnesením č. 437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro celé území kraje nahradila dosud platné Zásady územního rozvoje PK a je závazná pro vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Textová část - PDF

Grafická část

Odůvodnění zásad územního rozvoje

Textová část - PDF

Grafická část

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území

Textová část  

Grafická část

Právní stav zásad územního rozvoje

Textová část - PDF

Grafická část


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č.1 - PDF


Další informace jsou dostupné na Portálu Plzeňského kraje - zde

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz