Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Datum nabytí účinnosti: 29. 9. 2018

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 9. 2018 na svém 12. zasedání vydalo usnesením č. 815/18 Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro celé území kraje nahradila dosud platnou Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje PK a je závazná pro vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Textová část - PDF

Grafická část

Odůvodnění zásad územního rozvoje

Textová část

Grafická část

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území

Textová část  

Grafická část

Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání aktualizace č.2

Textová část - PDF

Grafická část


Další informace jsou dostupné na Portálu Plzeňského kraje - zde

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz