Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č.4

Datum nabytí účinnosti: 24. 1. 2019

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 17. 12. 2018 na svém 13. zasedání vydalo usnesením č. 920/18 Aktualizaci č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje zahrnuje Aktualizaci č.1, Aktualizaci č.2 i Aktualizaci č.4.

Textová část - PDF

Grafická část


Další informace jsou dostupné na Portálu Plzeňského kraje - zde

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz