Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self GasNet, s.r.o.
Pobočka hlavní organizace: GridServices, s.r.o.
27295567 Plzeňský kraj Firma Kraj Oprávněný investor; součást RWE - INNOGY images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
0 záznamů
Jevy ÚAP
4 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 74/a Platný technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, §68 a Příloha. Plynárenským zařízením jsou veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných plynových zařízení, např. zásobníky plynu, plynárenské sondy, trasové uzávěry, plynojemy, regulační a předávací stanice, kompresorové stanice a další.
images/self 75/a Platný vedení plynovodu, včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, § 68 a Příloha; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. Velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) a tranzitní plynovod a anodové uzemnění – tlak nad 4 MPa; 2. Vysokotlaký plynovod (VTL) a jeho anodové uzemnění – tlak do 4 MPa včetně; 3. Středotlaký plynovod (STL) a jeho anodového uzemnění; 4. Nízkotlaký plynovod (NTL); 5. Přípojky a další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 82/a Neplatný komunikační vedení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě; 3. radiové směrové spoje.  
Zdrojové soubory
6 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self 4300_GASNET&KABEL.dgn - neplatné
images/self 4300_GASNET&USEK.dgn - neplatné
images/self 4300_GASNET&PROJEKT.dgn - neplatné
images/self 4300_GASNET&PASMA.dgn - neplatné
images/self 4300_GASNET&OBJEKT.dgn - neplatné
images/self GASv8.dgn Group Layer - nové
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
6 záznamů
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20190017 GasNet vše GasNet, s.r.o. 27295567 08.03.2019   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180004 GasNet vše GasNet, s.r.o. 27295567 16.01.2018   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170034 Plyn GasNet, s.r.o.- vše GasNet, s.r.o. 27295567 11.07.2017 11.07.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170012 RWE - INNOGY - vše GasNet, s.r.o. 27295567 31.01.2017 31.01.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170002 RWE - INNOGY - vše GasNet, s.r.o. 27295567 03.01.2017   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160021 RWE plyn GasNet, s.r.o. 27295567 07.09.2016   images/folder_full