Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa je jedním ze tří projektů Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech, kde není k dispozici Digitální katastrální mapa nebo Katastrální mapa digitalizovaná (KMD, KM-D) z resortu ČÚZK. Vektorová kresba obsahuje pouze data katastru nemovitostí nikoliv data bývalého pozemkového katastru. V současné době je již tento projekt ukončen a data byla předána na Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, který data spravuje a aktualizuje. O data účelové katastrální mapy je možné požádat prostřednictvím Výdejního modulu.

 

Účelová katastrální mapa (Mapy)