Výdejní modul

Výdejní modul je samostatná webová aplikace sloužící pro příjem žádostí o data Plzeňského kraje a jejich výdej oprávněným uživatelům. Jedná se zejména o data územně analytických podkladů, data katastru nemovitostí a ortofotomapy. 

Vektorová data jsou standardně poskytována ve formátech ESRI SHP, ESRI FGDB, DGN, DWG nebo DXF. Rastrová data pak ve formátech JPG.
Pro vytvoření žádosti o data musí být žadatel přihlášen na tomto portálu (Přihlášení v pravé horní části portálu).

Postup registrace nového uživatele do tohoto portálu:

  • V pravé horní části této stránky klikněte na "Registrovat". Vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko "Registrovat".
  • Klikněte na "Přihlásit se". Zobrazí se informace, že "K požadované aplikaci nemáte přístup. Můžete vyplnit žádost o přístup".
  • Klikněte na "žádost o přístup". Do zdůvodnění napište proč žádáte o přístup a klikněte na "Odeslat".
  • Zobrazí se informace "Vaše žádost byla odeslána. O jejím vyřízení Vás budeme informovat mailem". Žádosti o přístup jsou schvalovány automaticky, nejpozději do druhého pracovního dne.
  • Podrobný návod k registraci a přihlášení je uveden - zde. Postup tvorby žádosti o data je uveden - zde.

Pro již registrované uživatele je výdejní modul k dispozici v pravé horní části po rozkliknutí Můj portál.

Schvalovány jsou až samostné žádosti o data a to dle jejich typu a rozsahu. U dat územně analytických podkladů jsou schvalovatelé pracovníci příslušných úřadů územního plánování na obcích s rozšířenou působností. U ostatních dat jsou to pracovníci odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Geodetům je pro výdej dat Digitální technické mapy Plzeňského kraje určen portál DTM PK.

 

Výdejní modul (Ke stažení)