Informace o technické infrastruktuře

V této části jsou uveřejněny informace dle §166 odst. 2 stavebního zákona o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty podle § 27 stavebního zákona. Údaje jsou zveřejnovány ve spolupráci s příslušným úřadem územního plánování.

Informace o výdeji dat technické infrastruktury jsou uvedeny zde a informace o vyjádření k existenci technické infrastruktury jsou k dispozici zde.

 

Informace o technické infrastruktuře (Územní plánování)