Směrnice a metodiky

V této části jsou uveřejněny směrnice a metodiky mající vztah k projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje  nebo obecně k oblasti územního plánování. Dokumenty jsou uveřejněny přímo zde nebo jsou zde uvedeny odkazy na jiné portály.

 

... další ...

Směrnice a metodiky (Územní plánování)