Doprava a silniční hospodářství

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti dopravy a silničního hospodářství.Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

 

Další aplikace pro oblast dopravy

Geoportál silniční a dálniční sítě - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sčítání dopravy 2016 - Celostátní sčítání dopravy 2016

Mapové aplikace a data - Správy železniční dopravní cesty

RUPOK – riziko přerušení pozemních komunikací

Mapová aplikace - Srážky se zvěří na silnicích

Mapová aplikace - Kde bouráme

Projekt - Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy

Metodika - Identifikace kritických úseků pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod

Výmoly.cz - přehled poruch na silnicích

Dopravní nehody v ČR - Statistické vyhodnocení nehodovosti pro zadané správní území v časové řadě

Aplikace projektu RODOS - publikuje aktuální dopravní situaci na vybraných komunikacích ČR

Aplikaci Intenzita dopravy v Plzni - modeluje mimořádné situace v dopravě

Doprava a silniční hospodářství (Mapy)