Územní plánování (Územní plánování)

Novinky

13. 07. 2023

Územní studie veřejných prostranství - nabytí účinnosti 30.06.2023

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu

27. 06. 2023

Změna č. 4 ÚP Štěnovice - nabytí účinnosti 20.06.2023

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu

22. 06. 2023

Územní studie Potvorov - Z1 Za Humny - nabytí účinnosti 19.06.2023

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu

21. 06. 2023

Územní studie č. 5 - nabytí účinnosti 20.06.2023

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu

 

Zdrojem popisných dat je databáze Ústavu územního rozvoje iLAS. Zdrojem grafických dat a příloh je Plzeňský kraj. Data mají pouze informativní charakter a nenahrazují platnou územně plánovací dokumentaci.