Územní plánování (Územní plánování)

Novinky

27. 02. 2024

Změna č. 5 ÚP Štěnovice - nabytí účinnosti 22.02.2024

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu

24. 02. 2024

Změna č. 1 Územního plánu Liblín - nabytí účinnosti 23.02.2024

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu

21. 02. 2024

Územní studie "Plzeň, Papírna - část vymezená Změnou č. 1 ÚPP" - nabytí účinnosti 15.02.2024

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu

14. 02. 2024

Územní studie č.1 - Jindřichova Hora - nabytí účinnosti 13.02.2024

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu

 

Zdrojem popisných dat je databáze Ústavu územního rozvoje iLAS. Zdrojem grafických dat a příloh je Plzeňský kraj. Data mají pouze informativní charakter a nenahrazují platnou územně plánovací dokumentaci.