Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č.4

Datum nabytí účinnosti: 24. 1. 2019

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 17. 12. 2018 na svém 13. zasedání vydalo usnesením č. 920/18 Aktualizaci č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. 

Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje zahrnuje Aktualizaci č.1, Aktualizaci č.2 a Aktualizaci č.4.

 

 

Další informace jsou dostupné na Portálu Plzeňského kraje - zde

Zásady územního rozvoje (Územní plánování)