Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4

Datum nabytí účinnosti: 28. září 2023

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 4. září 2023 vydalo usnesením č. 1315/23 Aktualizaci č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. 

Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje zahrnuje Aktualizaci č. 1, Aktualizaci č. 2, Aktualizaci č. 3 a Aktualizaci č. 4.

 

 

Další informace jsou dostupné na Portálu Plzeňského kraje - zde

Zásady územního rozvoje (Územní plánování)