Změna datového modelu ÚAP

 V únoru 2020 přešel datového modelu Územně analytických podkladů Plzeňského kraje na verzi 4.0. Verze 4.0 byla upravena, aby vyhovovala novele vyhlášky č. 500/2006 Sb, která nabyla účinnost 29.1.2021. Dále došlo k rozšíření skupiny dat S01, která nyní obsahuje datový model UPD dle Standardu vybraných částí územního plánu.

Nový datový model je k dispozici v aplikaci Správa datových modelů (případně níže na této stránce).

 

Změna datového modelu ÚAP (Odkazy)