Územní studie Variantní řešení změn na vybrané silniční síti v Plzeňském kraji

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil jako podklad pro řešení dopravní koncepce Plzeňského kraje studii "Variantní řešení změn na vybrané silniční síti v Plzeňském kraji". Cílem studie bylo prověřit různé varianty řešení nejdůležitějších plánovaných dopravních staveb v kraji a zpracovanou studii použít především jako podklad pro aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Studie byla projednána s Ministerstvem dopravy ČR a Odborem dopravy Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 14. 5. 2014 na KÚPK za účasti zpracovatele, Atelieru T-PLAN (Ing. Wichsová).

Textová i grafická část územní studie je k dispozici zde.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz