Logický datový model

Dokumentace logického datového modelu výměnného formátu XML DTM DMVS.

Stav k 28. 6. 2017.

Struktura logického datového modelu odpovídá 6-úrovňové stromové hierarchické struktuře. První čtyři úrovně slouží pro zařazení objektů v rámci logického datového modelu VF XML. Na 5. úrovni jsou vedeny základní objektové typy. Na 6. úrovni jsou vedeny reprezentace základních objektových typů.

Ontologický slovník je vytvářen současně se vznikem definice VF XML a tvoří jeho nedílnou součást. Rámcový ontologický popis objektů digitální technické mapy vychází z Klasifikace stavebních děl CZCC vypracované Českým statistickým úřadem na základě mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions – CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997.

Soubory ke stažení:

Odkazy:

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz