Všechny mapy

Referenční mapy

V této části jsou zejména mapové služby obsahující referenční data jakou jsou například ortofotomapy nebo katastrální mapa. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

Doprava a silniční hospodářství

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti dopravy a silničního hospodářství.Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

Další aplikace pro oblast dopravy

Krizové řízení a bezpečnost

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti krizového řízení. Najdete zde například mapy s daty krizového plánu, válečných hrobů, povodňového plánu a řadu dalších informací. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Některé projekty jsou dostupné jen pro oprávněné uživatele. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

Školství, zdravotnictví a sociální věci

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Najdete zde mapy s daty zdravotnických zažízení, školských zažízení, atd. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

Další stránky pro oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí

Regionální rozvoj a územní plánování

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti regionálního rozvoje, územního plánování a využití území. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

Další stránky pro oblast regionální rozvoj a územní plánování jsou k dispozici zde.

Životní prostředí

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti životního prostředí. Najdete zde mapy s daty ochrany přírody, vodního hospodářství, ochrany ovzduší a řadu dalších informací. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

Další stránky pro oblast životního prostředí

Kultura, památková péče a cestovní ruch

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

Další stránky pro oblast kultury, památková péče a cestovního ruchu

Ostatní mapové služby

V této části jsou ostatní mapové služby jinde nezařazené. Jedná se o mapové služby zejména z oblasti informatiky a projektů Plzeňského kraje. Dále pak mapová služby s výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

Digitální technická mapa

Projekt digitální technická mapa (DTM) Plzeňského kraje je jedním ze tří projektů v rámci Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. DTM je složena z Účelové mapy povrchové situace, tj. geodeticky měřeného skutečného stavu území - polohopisu a výškopisu. DTM v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa (např. budovy, silnice, sloupy, stromy atd.) a dále pak průběhy inženýrských sítí, které se v daném území nacházejí. Podrobné informace o obsahu DTM a o výdeji těchto dat jsou k dispozici zde.

Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa je jedním ze tří projektů Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech, kde není k dispozici Digitální katastrální mapa nebo Katastrální mapa digitalizovaná (KMD, KM-D) z resortu ČÚZK. Vektorová kresba obsahuje pouze data katastru nemovitostí nikoliv data bývalého pozemkového katastru. V současné době je již tento projekt ukončen a data byla předána na Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, který data spravuje a aktualizuje. O data účelové katastrální mapy je možné požádat prostřednictvím Výdejního modulu.

Mapy pro mobilní zařízení

Vybrané mapové služby Plzeňského kraje jsou nyní přístupné na mobilních zařízeních všech platforem (iOS, Android, Windows) na adrese http://mapy.kr-plzensky.cz/mobil. Tento seznam se bude postupně rozšiřovat o další často využívané mapové aplikace. Odkaz je níže k dispozici i jako QR kód.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz